mr Aniel Pahladsingh
doorwerking Europa naar de lidstaten

aniel pahladsingh

mr Aniel Pahladsingh

Over de auteur

Meester Aniel Pahladsingh is werkzaam als jurist bij de Raad van State. Hij is ambtelijk secretaris van de Commissie recht van de Europese Unie van de Raad met daarbij coördinerende taken op het terrein van het Unierecht, ... lees meer ...

Crimmigration law
in the European Union

The Return Directive and the entry ban

Crimmigration law
in the European Union Part 2

The Return Directive: Return decision and detention

Crimmigration law
in the European Union

con la prefazione in italiano di Marco Balboni

Inreisverbod

Op het snijvlak van het vreemdelingenrecht en het strafrecht

EU Handvest

JHG tweede druk, EU-Handvest Selecties

Aanstaande evenementen

studiereis

Studiereis Paramaribo

Lees meer in 'Agenda'

Artikelen
uit de vakbladen

Bergen Journal

Expulsion or Imprisonment?

Journaal Vreemdelingenrecht

Het inreisverbod en de openbare orde.

Nederlands Juristenblad

Praktijk, Effectief terugkeerbeleid

Nederlands Tijdschrift Europees Recht

Vijf jaar bindend Handvest


Links & Referenties

clingendael


montesquieu


bergen


osr


prodemos

web administrator